הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - מיהו הבכור? (פרק ה')

ניסן תשע"חהקלטת וידאו