הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - בת שוע ובת שבע (פרק ג')

ניסן תשע"חהקלטת וידאו