הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - היסטוריה אידאלית (פרק א')

ניסן תשע"חהקלטת וידאו