הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - חושים בן אחר, בני אפרים (פרק ז')

ניסן תשע"חהקלטת וידאו