הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - אירגון הכהנים והלויים סביב עבודת המקדש (פרק ט')

ניסן תשע"חהקלטת וידאו