הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - ניסוך המים (פרק י"א)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו