הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - גודל מעלתו של דוד (פרק י"ז)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)