הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - מה הקשר לסיפור גן עדן? (פרק כ"א)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו