הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - איש הא-לוהים (פרק כ"ג)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו