הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - 12 מחלקות (פרק כ"ז)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו