הרב אורי שרקי

דברי הימים א' - הלל על עצמאות ישראל (פרק כ"ט)

ניסן תשע"חהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)