אורי גלר

י' בכסלו תשס"ז

שאלה:

1. האם מותר לצפות בהופעותיו של אורי גלר?
2. מהי גישת הרב לנושא הנ"ל האם יש אמיתות בדבריו או לא?
3. האם מותר לראות מופע קסמים בהתבסס על זה שהכל נעשה ע"י אחיזת עיניים (ולא ע"י כוחות על טיבעים כביכול) והאם יש הבחנה בין קוסם יהודי לקוסם גוי?

תשובה:

אסור לצפות במכשף שטוען שהוא מכשף. אם הוא מודה שזו אחיזת עיניים, העיקר כדעת המקילים. לגבי אורי גלר, הוא טוען שיש לו כח ממשי. אם זה כשרון טבעי, שלטענתו אינו דורש פעולה מעשית מצדו, מותר לצפות. אם הוא נדרש לפעולה מעשית, זו מגיה, ואסור. כל זאת מבלי להתייחס לאמיתות כוחו.