הפסק בין בשר לחלב לילד

י"ב בכסלו תשס"ז

שאלה:

אני בן 10. האם אני צריך לחכות בין בשר לחלב 6 שעות או מספיק 3 שעות?

תשובה:

שש שעות.