הרב אורי שרקי

סמיכת גאולה לתפילה

ישיבת ההסדר בירוחם, אייר תשע"חהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)