הרב אורי שרקי

סמיכת גאולה לתפילה

ישיבת ההסדר בירוחם, אייר תשע"חהקלטת וידאו