הרב אורי שרקי

רבי יהודא-ליאון אשכנזי (מניטו) על משיח בין יוסף

בית שלום יוחאי, ירושלים, אייר תשע"חהקלטת וידאו (דברי הרב מתחילים ב-5:55)