דיון בין הרב אורי שרקי וד"ר יורם חזוני

בית שלום-יוחאי, ירושלים, אייר תשע"חהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)