מדוע צריך ללבוש ציצית?

י"ד בכסלו, ד' בשבט תשס"ז

שאלה 1:

אני ילד בן 10 ורצוני לשאול מדוע צריך ללבוש ציצית?

תשובה א1 (י"ד בכסלו תשס"ז):

היהודי שונה מן הגוי גם בלבושו.

תשובה 1ב (ד' בשבט תשס"ז):

אין חיוב ללבוש ציצית אם אינך לובש בגד עם ארבע כנפות. מצוות ציצית מבדילה אותנו מן העמים, ומודיעה לכל שאנו חילו של מלך. לכן מידה ראויה היא להשתדל להתחייב בה.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)