הרב אורי שרקי

יציאת מצרים ומתן תורה

בית שלום יוחאי, ירושלים, סיון תשע"ח,



הקלטת וידאו



כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)