הרב אורי שרקי

יציאת מצרים ומתן תורה

בית שלום יוחאי, ירושלים, סיון תשע"חהקלטת וידאו