הרב אורי שרקי

עשרת הדברות

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, סדרת תשע"חקבצי MP3:

שיעור 1, 10 דקות, 2MB.

שיעור 2, 10 דקות, 2MB.

שיעור 3, 10 דקות, 2MB.

שיעור 4, 10 דקות, 2MB.

שיעור 5, 10 דקות, 2MB.

שיעור 6, 10 דקות, 2MB.

שיעור 7, 10 דקות, 2MB.

שיעור 8, 10 דקות, 2MB.

שיעור 9, 10 דקות, 2MB.

שיעור 10, 10 דקות, 2MB.

שיעור 11, 10 דקות, 2MB.

שיעור 12, 10 דקות, 2MB.