הרב אורי שרקי

עשרת הדברות

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, סדרת תשע"ח



קבצי MP3:


שיעור 1, 10 דקות, 2MB.
שיעור 2, 10 דקות, 2MB.
שיעור 3, 10 דקות, 2MB.
שיעור 4, 10 דקות, 2MB.
שיעור 5, 10 דקות, 2MB.
שיעור 6, 10 דקות, 2MB.
שיעור 7, 10 דקות, 2MB.
שיעור 8, 10 דקות, 2MB.
שיעור 9, 10 דקות, 2MB.
שיעור 10, 10 דקות, 2MB.
שיעור 11, 10 דקות, 2MB.
שיעור 12, 10 דקות, 2MB.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)