מקורות לשיעור על חנוכה

ט"ו בכסלו תשס"ז

שאלה:

שמעתי שעור של הרב בעניין חנוכה בו הרב מביא מקור שהגמרא אומרת שבתולה נישאת ביום רבעי בגלל ברכת הדגים... ובהמשך הרב מביא את הסיפור על אחת מבית חשמונאי שלפני חתונתה הוחיכה את חכמי ישראל בעניין ההגמון וכו'. הרב בשיעור אומר שזה ממס' כתובות דף א' אך אינני מוצא את המקורות הנ"ל. אשמח מאוד אם יוכל הרב לומר לי מה מיקומם המדויק. (והאם אלו שני מקורות או מקור אחד?)

תשובה:

ברכה בדגים בכתובות ה,א. הדיון על גזירת ההגמון בדף ג,ב. המעשה בימי החשמונאים מובא במדרש חנוכה ובמדרש לכו נרננה המודפסים בקובץ "בית המדרש" ובמהדורת ב"צ לוריא של מגילת תענית.