הרב אורי שרקי

מאמר הראי"ה קוק על שופרות

מכון אורה, ט"ז בסיון תשע"חהקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)