הרב אורי שרקי

מאמר הראי"ה קוק על שופרות

מכון אורה, ט"ז בסיון תשע"ח



הקלטת וידאו