הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - יותם המושלם (פרק כ"ז)

סיון תשע"חהקלטת וידאו