הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - פסח בטהרה ובאחדות (פרק ל')

סיון תשע"חהקלטת וידאו