הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - המניפולציה של סנחריב (פרק ל"ב)

סיון תשע"חהקלטת וידאו