הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - המניפולציה של סנחריב (פרק ל"ב)

סיון תשע"חהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)