שלמות תרגום השבעים

ט"ז בכסלו תשס"ז

שאלה:

ראיתי מאמרים המדברים על כך שתרגום השבעים אינו כולל את כל התורה.

למשל, אין קטעי התורה המתייחסים למזבח הזהב. ולכן יש חוקרים שהגיעו למסקנה שזו תוספת מאוחרת בתורה.

מה ההסבר לכך שלא כל התורה כתובה? אני מבין למה כתוב "את צעירת הרגליים" במקום "את הארנבת" בגלל אשתו של תלמי, אבל למה קטעים כמו מזבח הזהב לא מופיעים?

תשובה:

בנוסח תרגום השבעים שברשותי, הוצאת קס - קרית ספר והחברה לחקר המקרא בישראל, מאת צבי קארל, מצויה פרשת מזבח הזהב, כך שאיני יודע על מה אתה מדבר.