הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - תגובת נגד לטהרה (פרק ל"ג)

סיון תשע"חהקלטת וידאו