הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - הספר מדבר אלינו (פרק ל"ד)

סיון תשע"חהקלטת וידאו