הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - הקדים את זמנו (פרק ל"ה)

סיון תשע"חהקלטת וידאו