אהבת ישראל במשנת חב"ד ובתורת הרב קוק

דיון בין הרב אורי שרקי והרב משה ויינר

בית שלום יוחאי, ירושלים, תמוז תשע"ח,הקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)