הרב אורי שרקי

דברים באזכרה לבנימין זאב הרצל

תמוז תשע"חהקלטת וידאו