הרב אורי שרקי

"ואהבת לרעך כמוך"

ישיבת ישל"צ, ירושלים, תמוז תשע"חהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)