הרב אורי שרקי

"ואהבת לרעך כמוך"

ישיבת ישל"צ, ירושלים, תמוז תשע"חהקלטת וידאו