הרב אורי שרקי

דברי הימים ב' - גלות וגאולה (פרק ל"ו)

תמוז תשע"חהקלטת וידאו