תשובה קדמה לעולם

כ' בכסלו תשס"ז

שאלה:

כיצד ניתן להסביר כי התשובה קדמה לעולם הלא לפני החטא, בעולם שאין בו טוב ורע לא שייך המושג של לשוב אל הטוב ששייך רק לאחר עץ הדעת טוב ורע.

תשובה:

התשובה ביסודה אינה חזרה מן החטא כי אם השיבה אל מקור החיים, כך שאין כל צורך בחטא כדי לשוב כי אם בהכרה שאני נברא ומתוך כך משתוקק אל מי שבראני.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)