שיחה בין הרב אורי שרקי ועוזי דיין על הרב קוק

אב תשע"חהקלטת וידאו