שיחה בין הרב אורי שרקי ועוזי דיין על הרב קוק

אב תשע"חהקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)