מהו המקור של מצוות יבום?

כ' בכסלו תשס"ז

שאלה:

מהו המקור של מצוות יבום? האם זה היה רק עניין כלכלי, או לחילופין רק רוחני? מתי לרישאנה בהיסטוריה אנושית זה מוזכר?

תשובה:

מצוות יבום היא ביטוי לכך שאין להתייאש אפילו מן המוות, ושיש המשך לשושלת שנקטעה. זה מוזכר לראשונה במעשה של בנות לוט שביקשו להמשיך את הקיום של העיר סדום שנחרבה, כשבאותם הימים נהג היבום בכל הקרובים. מאוחר יותר במעשה יהודה ותמר.