ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ו' באלול תשע"ח. להוריד את השיעור להאזנה, 25 דקות (MP3, 9MB).