יהדות דרך האם

כ' בכסלו, ה', כ"ד בטבת תשס"ז

שאלה 1:

למה היהדות עוברת דווקא דרך האמא ולא דרך האב, ובן לאבא יהודי אינו יהודי?

תשובה 2:

השייכות ליהדות היא לאומית ולא דתית. לכן היא נקבעת ע"י היסוד הטבעי, שהוא האימא=אומה.שאלה 2:

לאחרונה נתקלתי מספר פעמים בויכוחים סביב העניין הזה. כאשר דעה אחת אמרה שיש בעיה בארץ של חוסר עידוד ילודה ובמקביל הביאו הרבה גויים לארץ. הדעה השניה היתה של עולה מרוסיה, יהודיה, שאמרה שזה נושא מאד מכעיס אותה כי היא מכירה הרבה שרק אחד ההורים יהודיים ויש להם זיקה יהודית לפעמים הרבה יותר מישראלים צברים. והיא לא מצליחה להסכים עם ההגדרה ההלכתית... היא היתה מאד טעונה בנושא ובכלל לא רצתה לשמוע... איך אפשר להסביר באופן המתקבל על הדעת והמתישב על הלב?

תשובה 2:

מה שכינית בשם "דעה ראשונה" איננו ברור, כי אין זו דעה כי אם תיאור מציאות. גם מה שהצגת כ"דעה שניה" איננו לגמרי ברור. זה שזה מכעיס איננו דעה, כי אם תיאור מצב נפשי. בכלל כשאדם מאוד טעון רגשית אי אפשר לדון, אפילו יהיו טיעוניך הטובים שבעולם. אף על פי כן, ניתן לחלץ מדבריך שכוונתך לשאול מדוע ההלכה דורשת אמא יהודיה כדי להיות בן ישראל ולא הזדהות עם העם היהודי. על זה אומר: השייכות ליהדות היא לאומית בטרם היותה דתית. האמהות היא יסוד טבעי, ומכאן לקשר אימא=אומה, כי אומה היא יסוד טבעי, מה שאין כן האבהות שהיא מוסדית ולא נתון טבעי, ולכן העולם הערכי נמסר על ידי האב, כגון כהן, לוי, ספרדי או אשכנזי. יש להוסיף שאין זה חסד לשקר לאדם בדבר מעמדו, ולומר למי שאינו יהודי שהוא יהודי. גם אם דבר זה לא ישכנע, יש להטעים שאם יוכרו בלתי-יהודיים על פי ההלכה כיהודים, ייגרם נזק עצום לרקמה החברתית בישראל, כי הנאמנים להלכה לא יוכלו להתחתן בלי לבדוק את אילן היוחסין של בן זוגם, ויווצרו חלילה שני עמים בתוכנו.שאלה 3:

מה המקור לקביעת מי הוא יהודי לפי האמא?

תשובה 3:

"בתך לא תתן לבנו, ובתו לא תקח לבנך, כי יסיר את בנך מאחרי". ולא נאמר "יסיר את בתך".