ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ז באלול תשע"ח. להוריד את השיעור להאזנה, 27 דקות (MP3, 10MB).