הרב אורי שרקי

סוכות - שמחת בית השואבה כשמחת הוַדאות

תשרי תשע"ט, בית הכנסת "בית יהודה", ירושליםהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)