הרב אורי שרקי

"שאו שערים ראשיכם" (מתוך "עולת ראיה" להראי"ה קוק)

הושענא רבה תשע"ט, בית הכנסת "בית יהודה", ירושליםהקלטת וידאו