הרב אורי שרקי

רבי שמואל הנגיד

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
רבנו שמואל הנגיד פותח את תקופת תור הזהב הראשונה בספרד. הוא עמד בקשרים הדוקים עם רבנו האיי גאון, ואפילו כתב קינה אחרי פטירתו, קינה שמציינת את חתימת תקופת הגאונים ותחילת תקופת הראשונים בספרד. רבנו שמואל מהווה ביטוי מעשי למעבר התורה שבעל פה מבבל לספרד, אשר שתיהן היו תחת שלטונה של האימפריה הערבית. יש לציין, שרוב ימי שהותם של היהודים בספרד היו גדושי רעות וצרות מלבד שתי תקופות, תור הזהב הראשונה והשניה, שבהן חל שיפור יחסי במצב היהודים.

רבנו שמואל הנגיד כתב ספר בשם "מבוא התלמוד" (המודפס בש"ס וילנה בסוף מס' ברכות) ושם הוא כותב:

- "הלכה" היא כל דבר הנוגע למעשה. כאשר אדם מקבל הלכה הוא נמצא במעמד הדומה למעמד הר סיני.

- "אגדה" הוא כל דבר שאינו הלכה, "ואל תקבל ממנה אלא מה שיעלה על הדעת".

יש לתמוה: היתכן שכאשר רבי עקיבא אומר דבר הלכה, השומע כאילו עומד בהר סיני, וכאשר אותו רבי עקיבא אומר דברי אגדה, השומע צריך לבדוק אם זה מתקבל על דעתו?!

הסביר הרב יהודא ליאון אשכנזי זצ"ל (שהשבוע פקודת שנתו) שמבוא התלמוד נכתב עבור מי שלומד תורה ללא רב. אדם כזה חסר מפתחות בכדי להבין את האגדות, ולכן אסור לו לקבל מן האגדה אלא מה שיעלה על הדעת, שאם לא כן תשתבש דעתו.

מלבד היות רבנו שמואל גדול בתורה - שבכתב ושבעל פה, הוא אף נמנה בין גדולי משוררי ספרד, עסק ברפואה, והיה שר המלחמה וראש ממשלת המלך עבד א-רחמן השני בספרד. בזה מהווה רבנו שמואל דגם אידאלי של מה שהיו גדולי ישראל בספרד באותם ימים, שלצד גדולתם בתורה עסקו גם בשירה, בפוליטיקה ובהנהגת ממלכה. דגם שחסר לעם ישראל אחרי גירוש ספרד, והביא את האומה למצב של גלותיות ושפלות שלא היה כמוה אצל גדולי עולם אלה.