הרב אורי שרקי

סיכום שיעור על אישיותו ותורתו של הרמב"ם