הרב אורי שרקי

הדיון בין הרב אורי שרקי ורוני אקריש

מרחשוון תשע"ט, בית שלום-יוחאי, י-םהקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)