הרב אורי שרקי

הדיון בין הרב אורי שרקי ורוני אקריש

מרחשוון תשע"ט, בית שלום-יוחאי, י-םהקלטת וידאו