הרב אורי שרקי

איך מתמודדים עם תרבות המזרח?

מרחשוון תשע"ט, "ראש יהודי", ת"אהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)